DET HANDLER OM Å REDDE LIV

Røde Kors Førstehjelp ønsket å friske opp og profesjonalisere uttrykket sitt. En spennende og utrolig takknemlig jobb. Virkelig inspirerende å få lov til å jobbe med en aktør som har fokus på at du og jeg skal være trygge.

RØDE KORS FØRSTEHJELP

Annonser

Konseptutvikling / Grafisk Design / Tekst

Related Projects