Barns følelser i barnehagen og skolen

Barn viser ulike og sammensatte følelser i ulike situasjoner. Når de er trygge er de ofte glade avslappet, og vil gjerne utføre ulike aktiviteter. Når barn er utrygge er det nesten motsatt: de kan bli urolige og rastløse eller de trekker seg inn i seg selv eller isolerer seg. Da har de kanskje ikke så lyst til å gjøre noe og føler seg gjerne triste. Det er vanlig at barn viser ulike følelser i løpet av dagen og at de kan skifte i humør. Dette kan oppleves som vanskelig for noen barn og unge, mens for andre oppleves dette som naturlig, for det er slik de har det i hverdagen.